Михаил Квартирников (1862-1950)

Михаил Алексеев Квартирников е роден на 25 май 1862 г. в с. Капустина Балка, недалеч от гр. Одеса, бивша Херсонска губерния. Починал 1950 г.
Българин по баща. Първоначалното си образование получава вкъщи. Завършва класическия отдел на Одеската гимназия. Следва математика в Петербургския университет и във Виена (1884-1889).
Веднага след завършването си идва в България.

Учител и автор

Учител в Сливенската гимназия (1889–1895), една година в семинарията в Цариград и 30 години във Варненската държавна мъжка гимназия (1896–1926). От 1904 г. преподава и в Средното търговско училище на гр. Варна – търговско смятане, алгебра, геометрия и физика.

Учебникът по геометрия на М. Квартирников

Сътрудничи и публикува статии в списанието на Физико-математическото дружество:

  1. Бележки по повод предстоящите промени по математика в гимназиите. — Спис. Физ.-мат. д-во, г. XXIV, 258-323.
  2. Материалът по геометрия в реалния отдел на гимназиите. – Спис. Физ. -мат. д-во, г. XXV, 258–262.
  3. Геометрично чертане. – Спис. Физ.-мат. д-во, г. XXVI, 41–46.
  4. Геометрия. – Спис. физ.-мат. д-во, г. XXV, 115—126.

Автор е на първия оригинален учебник по геометрия (1894 г.).

Отличия

Получава званието Първостепенен учител по математика на Министерството на просветата през 1901 г. (тогава първостепенните учители по математика са се броели на пръсти) и орден За гражданска заслуга IV степен през 1934 г.

Потомството

Синът му Алекси Михайлов Квартирников (1893-1977) е строителен инженер завършил в Грац, Австрия. Избран за професор във Висшето техническо училище (дн. Технически университет) в София през 1945 г. и негов ректор 1946-1947 r. и 1948-1951 г.

Източници

  1. Гушев, Андрей. Михаил Квартирников. Български математици. София. ДИ „Народна просвета”, 1987. с. 50-54
  2. Юбилеен сборник на Сливенската мъжка гимназия: Из спомени на гимназията. Спомен от Ив. Стойнов, с. 124.
  3. Списание „Български преглед”: Рецензия на Основи на геометрията – Гюзелев; рецензия от проф. Емануил Иванов, с. 157, 1896 г.
  4. Елементарна планиметрия, Квартирников, с. 18.
  5. Юбилеен сборник на Средното търговско училище, гр. Варна, с. 8.
  6. Юбилеен сборник на Варненската мъжка гимназия по случай 50-годишннната й.

(Съставил: Р. Калтинска)