Международни олимпиади по информатика (1989-2008)

България е родина на Международна олимпиада по информатика (МОИ).

На 24-тата Генерална конференция на UNESCO (Париж, 1987) представителят на българската делегация акад. Благовест Сендов (тогава председател на БАН) предлага в Петата главна програма (1988-1989) на UNESCO да се включи точка за основаване на Международна олимпиада по информатика (МОИ).

International Olympiad in Informatics (IOI)


Предложението е прието и България поема задължението през 1989 г. да организира Първата Международна олимпиада по информатика (МОИ)  непосредствено преди третата Конференция Децата в информационния век, на която е домакин (София, 20-23 V.1989).

Първат Международна олимпиада по информатика се провежда в гр. Правец от 16-ти до 19-ти май, 1989 г. (вж. Началото).
От тогава Международните олимпиади по информатика (МОИ) стават едно от най-популярните ученически състезания в света (вж. Първите 20 МОИ).