Петър Кендеров (1943)

ДРУГИТЕ ЗА ПЕТЪР КЕНДЕРОВ

  1. Недев, Стоян. Академик Петър Кендеров на 60 години. // Математика и математическо образование : Доклади от 32-та пролетна конференция на СМБ, Слънчев бряг, 5-8 април, 2003. – София : СМБ, 2003, с. 13-24.
  2. Ревалски, Юлиан. За академик Петър Кендеров по повод 70-тата му годишнина. // Математика и математическо образование : Доклади от 42-та пролетна конференция на СМБ, Боровец, 2-6 април, – София : СМБ, 2013, с. 61-68.
  3. Интервю с академик Петър Кендеров. // Математика, 55, 2016, № 5, с. 16-25.

Съставил: Р. Калтинска