Михаил Гаврилов (1938–1998)

Михаил Борисов Гаврилов е роден на 27.09.1938 г. в с. Синаговци, Видински окръг (дн. област Видин). Починал на 22.12.1998 г.
Завършва математика във Физико-математическия факултет (дн. ФМИ) на Софийския университет (1961). Специализира теоретична механика в Московския държавен университет (1963). Свободна аспирантура в Института по математика с изчислителен център (ИМ с ИЦ, дн. ИМИ) при БАН (1971).

Научни степени и звания

Асистент (1962), доцент (1972) във Физико-математическия факултет (дн. ФМИ) на Софийския университет.

Ръководни длъжности

Заместник-декан на Факултета по математика и механика (дн. ФМИ) (1972-1979). Декан на Факултета по математика и информатика (ФМИ) на Софийския университет (1991-1995). Ръководител на сектор Алгебра към Единния център по математика и механика (ЕЦММ, вж История на ИМИ, История на ФМИ) – от 1981 до 1997 г.

Основни научни направления

Алгебра, Теория на пръстените.

Лекции

Във Физико-математическия факултет (дн. ФМИ) на Софийския университет: Обща алгебра, Линейна алгебра, Висша алгебра, Теория на пръстените.
В Пловдивския университет Паисий Хилендарски: Аритметика, Алгебра, Теория на числата.
Във Висшия педагогически институт в Шумен (дн. Шуменски университет Епископ Константин Преславски): Аналитична геометрия, Линейна алгебра.

Отличия

Орден Кирил и Методий III ст. (1976); медал 1300 години България (1981).

Библиография

  1. Алманах на СУ Св. Климент Охридски (1939–1988). Том ІI, А-З. – София : Унив. изд. Климент Охридски, 1988, с. 487-488
  2. Доцент Михаил Гаврилов (1938-1998). // Математика и информатика, 1999, № 1, с 65

(Съставил: БИМИ; ред. А. Овадиев)