МОМ XV – СССР, 7-16 юли 1973

1015-1973

Домакин на петнадесетата международна олимпиада по математика (МОМ XV) е СССP (Съюз на съветските социалистически републики). Състезанието се провежда на 9 и 10 юли в Москва.

Страни участнички

Участват отборите на 16 страни: Австрия, Англия, България, ГДР (Германска демократична република), Куба, Монголия, Полша, Румъния, СССР, Унгария, Финландия, Франция, Холандия, Чехословакия, Швеция и Югославия.
Всяка страна се представя с отбор от 8 участници, с изключение на Куба – 5 участници. Общият брой участници е 125.

Българският отбор

Научен ръководител на българския отбор е доц. Ив. Проданов, педагогически ръководител – Димо Серафимов. Участниците в отбора са подбрани сред 153 кандидати – първенци в XXII Национална олимпиада по математика и подборен изпит след едномесечен курс с 16 от най-добрите сред тях. Състав на отбора:

1015-t-1973

1. Цанко Дончев – IX клас, Русе
2. Валери Ковачев – XI клас, София
3. Румен Маринов – XI клас, Варна
4. Красимир Марков – X клас, Варна
5. Христо Минчев – X клас, Казанлък
6. Атанас Найденов – XI клас, София
7. Светослав Савчев – XI клас, Русе
8. Здравко Славов –XI клас, Ямбол

В подготовката на учениците за олимпиадата участваха също К. Дочев, В. Петков,  Ив. Тонов, Л. Давидов и Хр. Лесов. За настроението и личните впечатления на някои от българските участници в олимпиадата вж. [1].

Подбор на задачите

Международното жури е съставено от научните ръководители на отборите, с председател акад. А. И. Маркушевич (СССР). По регламент журито подбира 6 задачи (по 3 за всеки съзтезателен ден) между предложените от страните участнички и определеля точките за трудност на всяка от тях.
На журито са предоставени общо 54 задачи от страните участнички. То избира трите задачи за първия състезателен ден между задачите, предложени от Чехословакия, Полша и Швеция, а за втория състезателен ден – между задачите, предложени от Югославия, Полша и Швеция.
Общят максимален брой точки на избраните конкурсни задачи е 320 (вж условията на задачите и точките им на трудност в [2]).

Резултати

Проверката и оценката на писмените работи се извършва от ръководителите на съответните отбори с помощта на координатори от СССР, а окончателните оценки се утвърждават от Международното жури.
Първа, втора, трета, четвърта и шеста задачи са били решени съответно от 37, 48, 42, 37 и 10 ученици от общо 125.

Индивидуални награди. Журито присъжда общо 65 индивидуални награди (за 81.25% от участниците), разпределени както следва:

I награда – 5 ученици: СССР – 3; Англия и Унгария – по 1.

II награда – 15 ученици: ГДР – 3; СССР, Полша, Унгария, Франция – по 2; Англия, Румъния, Чехословакия и Швеция – по 1.

III награда – 45 ученици: Австрия, Унгария, Югославия – по 5; ГДР, Полша,, Чехословакия – по 4; Англия, Румъния, СССР – по 3; Финландия и Холандия – по 2; България, Куба, Монголия, Франция и Швеция – по 1.

Специални награди: Учениците с I, II, III награда получават също грамоти за участие, специални дипломи и материални награди.

Резултати на българския отбор

Българският отбор получава общо 96 точки (30 %) от 320 възможни. Разликата в резултатите на първия и последния състезател в нашия отбор е само 17 точки. Единствената награда на български участник бе присъдена на Валери Ковачев – III награда (21 точки).

Сравняване на резултатите

Съгласно регламента, приет през 1959 г., официално отборно класиране не се прави. Но резултатите, получени от отделните страни участнички, при максимален общ брой точки 320, определят следната класация (по низходящ брой на получените точки):

СССР – 254
Унгария – 215
ГДР – 188
Полша – 174
Англия – 163
Франция – 153
Чехословакия – 149
Австрия – 144
Румъния – 139
Югославия – 137
Швеция – 101
България – 96
Холандия – 96
Финландия – 86
Монголия – 64
Куба – 42

Закриване на олимпиадата

На 15 юли 1973 г. в Москва тържествено е закрита петнадесетата международна олимпиада по математика. Акад. А. И. Маркушевич връчва наградите, дипломите и грамотите на учениците и произнася заключителното слово.

(Съставил: Р. Калтинска)

Източници

  1. Кендеров, П., Д. Серафимов, П Димитрова. Петнадесета. Москва – СССР.  1973 година. // Международни олимпиади по математика. – София : Народна просвета, 1981, с. 39-44.
  2. Проданов, Ив., Д. Серафимов. ХV международна математическа олимпиада. // Математика, XII, № 5 (1973), с. 28-30.