АТАНАС РАДЕВ (1886-1970)

Атанас Радев е роден на 25 октомври 1886 г. в село Видинци, Ямболско. Почива на 11 април 1970 г. в Ямбол. Получава основното си образование в Ямбол. Завършва с отличен успех Сливенската мъжка гимназия през 1906 г.

Учител

В началото на учебната 1906–1907 година е начален учител в с. Ботево, Ямболско. През 1919 г. то поканват за учител по математика в Ямболското педагогическо училище – изключително рядък случай човек със средно образование да заеме учителско място в такова училище.
През 1925 г. е арестуван за антифашистка дейност и лишен от учителски права.
От 1926 г. до пенсионирането си през 1941 г. Атанас Радев работи в ямболския клон на Народната банка.

Основни интереси и дейности

През целия си живот, дори и извън училището, той не престава да се интересува и да более за проблемите на математическото образование у нас. Цялото си свободно време посвещава на елементарната математика.

Основава вестник Математика (1908) за ученици от средните училища, публикува педагогически статии в Списанието на Физико-математическото дружество. Написва около 30 сборника от задачи по математика.

Преводач и на художествена литература.

Отличия

Почетен член на Българското физико-математическо дружество (1963), Заслужил учител (1966).
Народен орден на труда – златен (1962). Юбилеен медал 25 години народна власт (1969).

Източници

Кучинов, Йордан. Атанас Радев. // Български математици. – София : Народна просвета,1987. с. 117-120

(Съставил: Р. Калтинска)