ХРИСТАКИ ПАВЛОВИЧ (ок. 1804-1848)*

Христаки Павлович е роден около 1804 г. в гр. Дупница, починал от холера през 1848 г.
От малък е даден в Рилския манастир. Като младеж учи в гръцките училища в Мел­ник и Сер. След завършването им отново се връща в Рилския манастир.
Предполага се, че известно време е бил и в Етрополския манастир.

Учител и автор

Аритметика (1833)

През 1831 г. е поканен за учител в гр. Свищов. Приема поканата и ентусиазирано се заема да организира първото наше класно училище, в което всички основни дисциплини да се изучават на български език. За да се избегне съпротивата на гръцкото духовенство, училището се именува славяно-елинско.

Именно за изучаването на аритметиката на български език в това училище, Павлович само за две години подготвя и издава (1833 ) своята Аритметика или Наука числителна.

Павлович е автор на още 10 учебника и други книги. Между тях е и първият учебник по история, за който се смята, че е преработка на Паисиевата история.
Сам той преподава в долномахленското училище в Свищов българска граматика, аритметика, катехизис, българска история, риторика, логика, богословие, география, славянски и български език.

Негови ученици

Ученици на Хр. Павлович са Тодор Хрулев (продължител на делото му в Свищов до изпращането му на заточение), Сичан-Николов, Никола Катранов  (прототип на Тургеневия герой Инсаров), Андрей Рабовски, Никола Михайловски и др.
Огромната роля на Христаки Павлович за създаването на българското светско училище е разкрита от малко по-младите му съвременници –  учителите Ат. Иванов, Р. Ил. Блъсков и Юр. Ненов в техните автобиографии.

Семейството

Христаки Павлович има 8 деца. Между тях са известният наш възрожденски художник Николай Павлович, съратникът на Г. С. Раковски и участник в белградската легия д-р Димитър Павлович, както и Пауника Павлович – майка на Цветан Радославов, автор на сегашния ни национален химн Мила Родино.


* Ганчев, Иван. Математическите знания у нас до 1878 г. // Български математици. – София: Народна просвета,  1987, с. 9 (тук извадка от текста с добавени подзаглавия и снимки; съставил Р. Калтинска).