За УчИМИ

УЧЕНИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА (УчИМИ)

В процес на разработка.
За УчИМИ


УчИМИ изигра важна роля, за да се науча как да пиша научен текст, как да представям моите постижения и как да говоря пред публика …  Конференциите и летните школи породиха у мен изследователски интерес, който ме кара да проучвам всяка непозната концепция и да се ровя във всяка нетрадиционна идея, до която се докосвам. Нещо повече, УчИМИ има голямо влияние върху формирането на българската ученическа научна общност. … Атова е група от хора, които споделят моите интереси и с които мога да имам разговори по теми, които наистина имат значение за мен.  …. Аз се срещам с колегите си от УчиМИ през няколко месеца и времето, прекарано с тях, постепенно стана важна част от живота ми. Особено ми харесва фактът, че в който и български град да отида, аз мога да срещна участник в УчИМИ, с когото да говоря.

ОЦЕНКАТА

Какво е УчИми за своите възпитаници? Какво им е дал? На какво ги е научил?
Те имат своите отговори – ето част от тях (по анкета на Евгения Сендова на с. 52-53 в [3]):


УчИМИ изигра важна роля, за да се науча как да пиша научен текст, как да представям моите постижения и как да говоря пред публика …  Конференциите и летните школи породиха у мен изследователски интерес, който ме кара да проучвам всяка непозната концепция и да се ровя във всяка нетрадиционна идея, до която се докосвам. Нещо повече, УчИМИ има голямо влияние върху формирането на българската ученическа научна общност. … Атова е група от хора, които споделят моите интереси и с които мога да имам разговори по теми, които наистина имат значение за мен.  …. Аз се срещам с колегите си от УчиМИ през няколко месеца и времето, прекарано с тях, постепенно стана важна част от живота ми. Особено ми харесва фактът, че в който и български град да отида, аз мога да срещна участник в УчИМИ, с когото да говоря.

Калина Петрова


Аз самият разбрах за УчИМИ съвсем случайно от един съученик …  Спомням си, че след първото ми участие интересът ми към УчИМИ нарасна, …  Въодушевен от нарасналия интерес към изследователска дейност в моята гимназия, реших да се пробвам и „от другата страна “ – като ръководител на проект. Разбира се, беше ми трудно в началото да намеря баланса и да оставям учениците да мислят върху задачите сами, но постепенно го намерих. Оттогава работата с моите връстници винаги е била голямо удоволствие и именно работата с „по-малките“ (сред които беше и Калина) е сред любимите ми спомени от последните години в средното образование. УчИМИ и RSI ми помогнаха, защото определено сегашната ми математическа интуиция и култура са далеч по-добри, отколкото ако бях се занимавал само с олимпиади

Слави Атанасов


Какво ми даде УчИМИ? В основни линии, УчИМИ ме научи как да провеждам изследвания в областта на математиката и информатиката. Изигра роля и за прехода от училищния манталитет, където човек трябва да се научи да решава определени задачи с определени методи, към изследователския манталитет, където човек работи по дадена задача и никой не знае какво ще се получи накрая.

Константин Делчев


Хората от УчИМИ превърнаха моето любопитство в дълготраен интерес. Конференциите и дейностите, организирани от УчИМИ, бяха главната причина да започна да работя върху изследователски проекти. Така аз станах част от една култура, в която по-опитни хора помагат на други, и сам станах ментор на ученически проекти. Харесва ми да помагам в процеса, когато някой открива решение на проблем, с който не се е сблъсквал преди това. Основната трудност тук е да се намери проблем, който да е трудно, но преодолимо предизвикателство за съответния ученик.

Христо Стоянов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Може да се добави още много за значението и приносът на УчИМИ в развитието на млади таланти в областта на Математиката и на Информатиката в България, за работата по проекти  като един от характерните примери на Изследователския подход в образованието – за широкообхватно, добре осмислено, осъзнато и приложимо на практика знание.
Вж. повече в Заключението на с. 17-18 в [2] и на  с. 51-53 в [3], в приложените статии и сайтове.

 

ИЗТОЧНИЦИ

1. Една година  Ученически Институт по Математика и Информатика / СМБ; Фондация Еврика; Международна фондация " Св. Кирил и Методий"; ИМИ. – София, 2001; тук с. 1-9.
2. Кендеров, Петър, Мушкаров, Олег.  Десет години Ученически институт по математика и информатика //Мат. и мат. образование, 39-та Пролетна конференция на СМБ, 2010, с. 7-18.
3. Кендеров, Петър, Мушкаров, Олег, Паракозова, Борка. Петнадесет години Ученически институт по математика и информатика //Мат. и мат. образование, 44-та Пролетна конференция на СМБ, 2015, с. 41-53.
4. Sendova, Evgenia, Vassileva, Albena, Kolev, Emil. IT IS NOT ABOUT //Mathematics and Education in Mathematics, Proceedings of the Forthy-nine Spring Conference of Mathematics of the Union of the Bulgarian Mathematicians, 2020, p. 31-47.

САЙТОВЕ

Сайт на УчИМИ http://www.math.bas.bg/omi/hssimi/

Сайт на ЛИШ http://www.math.bas.bg/omi/hssimi/hssimi/?page id=86

Снимки: http://www.math.bas.bg/omi/hssimi/?page_id=29