МОМ IX – Югославия, 2-13 юли 1967

1009-1967

Домакин на деветата международна олимпиада по математика (МОМ IX) е Югославия. Състезанието се провежда на 5 и 6 юли в заседателната зала на градската община в гр. Цетине, старата столица на Черна гора.

Страни участнички

Участват отборите на 13 страни – Англия (за първи път), България, ГДР (Германска демократична република ), Италия (за първи път), Монголия, Полша, Румъния, СССР (Съюз на съветските социалистически републики), Унгария, Франция (за първи път), Чехословакия, Швеция (за първи път) и Югославия.

Всяка страна се представя с отбор от 8 участници, с изключение на Италия – 6 участници, Франция – 5 участници и участва само на втория тур на състезанието. Общият брой участници е 104.

Българският отбор

Научен ръководител на българския отбор е проф. Спас Манолов, педагогически ръководител – Стоян Будуров. Участниците в отбора са подбрани след подборен изпит сред 50 кандидати – първенци на Националната олимпиада по математика. Състав на отбора (по азбучен ред):

1009-t-1967

 1. Георги Добромиров Димов – XI клас, I езикова гимназия, Варна
 2. Диана Петкова Станева – XI клас, I политехническа гимназия, Казанлък
 3. Дикран Нишан Дикранян – X клас, I политехническа гимназия, Русе
 4. Димо Тодоров Димов – III курс, Техникум по електротехника, Русе
 5. Драгомир Цаков Цаков – XI клас, III политехническа гимназия, Плевен
 6. Евгений Иванов Попов – XI клас, XXI средно политехническо училище, София
 7. Петко Димитров Пройнов – XI клас, Политехническа гимназия, Севлиево
 8. Петър Георгиев Георгиев – X клас, VIII средно политехническо училище, София

Подбор на задачите

Международното жури е съставено от научните ръководители на отборите, с председател проф. Милица Дайович (Югославия). По регламент журито подбира 6 задачи (по 3 за всеки съзтезателен ден) между предложените от страните участнички и определеля точките на трудност за всяка от тях. То избира трите задачи за първия състезателен ден между задачите, предложени от Полша, Чехословакия и Англия, а за втория състезателен ден – между задачите, предложени от Италия, СССР и Унгария.

Резултати

Общят максимален брой точки на избраните конкурсни задачи е 336 (вж условията на задачите и точките им на трудност в [2]). Проверката и оценката на писмените работи се извършва от ръководителите на съответните отбори с помощта на координатори от Югославия, а окончателните оценки се утвърждават от Международното жури.

Индивидуални награди. Журито присъжда общо 48 индивидуални награди (46%), разпределени както следва:

I награда – 11 ученици: ГДР и СССР – по 3; Унгария – 2; Англия, България и Румъния – по 1.

II награда – 14 ученици: ГДР, СССР, Унгария – по 3; Англия – 2; Италия, Румъния и Чехословакия – по 1.

III награда – 23 ученици: Англия и Румъния – по 4, Чехословакия и Унгария – по 3; СССР и Швеция – по 2; България, ГДР, Италия, Монголия, Полша – по 1.

Специални награди: За трима от учениците с първа награда, които решават особено изящно някои от задачите, международното жури отсъжда специални награди: на английски ученик, с 41 точки – за трета (алгебрична) задача, на български ученик, с 42 точки — за втора (стереометрична) и пета (алгебрична) задачи и на съветски ученик, с 42 точки – за четвърта (планиметрична задача).

За оригинални решения българския ученик Петър Георгиев е обявен от международното жури за първенец на IX международна олимпиада.

Учениците с I, II, III награда и тези със специална награда получават също грамоти за участие, специални дипломи и материални награди.

Резултати на българския отбор

Българският отбор получава общо 159 точки (47%) от 336 възможни. Наградените участници от нашия отбор са:

 1. Петър Георгиев Георгиев – I награда (42 точки)
 2. Дикран Нишан Дикранян – III награда (24 точки)

Сравняване на резултатите

Съгласно регламента, приет през 1959 г., официално отборно класиране не се прави. Но резултатите, получени от отделните страни участнички, при максимален общ брой точки 336, определят следната класация (по низходящ брой на получените точки):

СССР – 275
ГДР – 257
Унгария – 251
Англия – 231
Румъния – 214
България – 159
Чехословакия – 159
Италия – 110
Югославия – 136
Швеция – 136
Франция – 41
Полша – 101
Монголия – 87

Закриване на олимпиадата

На 12 юли 1967 г. в заседателната зала на градската община в гр. Цетине, тържествено е закрита деветата международна олимпиада по математика. Проф. Милица Дайович, председателят на международното жури, връчва лично дипломите, грамотите и материални подаръци на наградените ученици.

От името на делегациите доц. Елена Морозова, СССР, изказва топла благодарност към страната домакин на олимпиадата и предлага десетата юбилейна международна олимпиада да се проведе през юли 1968 година в Москва.

(Съставил: Р. Калтинска)

Източници

 1. Будуров, Стоян. Математически олимпиади. – София : Народна просвета, 1972, с. 80-89.
 2. Будуров, Ст. Задачи, давани на международната математическа олимпиада. // Математически олимпиади. – София : Народна просвета, 1972, с. 154-165.