Кирил Попов – Другите за него

Кирил Попов (1880–1966)  ДРУГИТЕ ЗА КИРИЛ ПОПОВ Цитираните по-долу публикации за акад. Кирил Попов засягат неговата биография, забележителното му научно творчество и преподавателски талант. Бонева, Лиляна. Кирил Попов (1889-1996). // Български математици. – София : Народна просвета”, 1987, с. 65-73
More

Кирил Попов – Библиография

Кирил Попов (1880–1966) БИБЛИОГРАФИЯ НА ТРУДОВЕ НА КИРИЛ ПОПОВ Библиография. Алманах на СУ „Св. Климент Охридски.” УИ „Св. Климент Охридски”, 1988, том І, с. 481-484 Библиография. Алманах на СУ „Св. Климент Охридски.” УИ „Св. Климент Охридски”, 1988, том ІII, с.
More

Кирил Попов – Биография

Кирил Попов (1880–1966) Биография* Един голям учен оставя дълбоки следи в паметта на своите ученици не само с ориганалното си творчество, а и с личното си обаяние. Поколенията често се питат как се е изградила една богата личност, откъде е
More

Кирил Попов (1880–1966)

КИРИЛ ПОПОВ (1880–1966) Кирил Атанасов Попов е роден на 3 май 1880 в гр. Шумен. Почива на 1 май 1966 г. в гр. София. Завършва класическия отдел на Варненската мъжка гимназия през 1897 г. Следва математика и физика (1902) във Висшето
More

Ръкописи

РЪКОПИСИ Статии и писма Статии и писма на видни български математици – акад. Любомир Илиев, акад.  Любомир Чакалов, акад. Кирил Попов и др. Ръкописите са  събрани в албум достъпен за разглеждане. Включени са само част от ръкописите, останалите се съхраняват в архива на музейната сбирка. Пощенски картички Пощенски
More

Български математици – електронна версия

  Български математици. Съставители Иван Чобанов и Петър Русев. – София :  Народна просвета,  1987, 312 с. Техническа редакция на електронната версия: Румян Лазов СЪДЪРЖАНИЕ Предговор Математическите знания у нас до 1878 г. и авторите на първите ни учебници по математика
More

Спас Манолов – Биография

Спас Манолов (1922-1996) БИОГРАФИЯ* Професор Спас Манолов е роден в София в бедно работническо семей­ство. Изселници след Първата све­товна война, родителите му се уста­новяват в Ссфия. Баща му работи като железничар и кондуктор, а май­ка му — като фабрична работничка.
More

История на ФМИ

СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА (ФМИ) ИСТОРИЯ на ФМИ в периода 1889-1988 Факултетът по математика и информатика (ФМИ) навърши 125 години през 2015 г. Основан като Физико-математическо отдел във Висшето училище в София на 28 ноември 1889 г.
More